ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 87

พิพิธภัณฑ์บ้านย่าแดง

เจ้าของคือ อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ ตั้งอยู่ที่ ถนนตลาดเก่า (ตลาดจีน)เป็นที่เก็บสะสมเครื่องเขินและผ้าล้านนา ไม่มีการจัดแสดงอย่างเป็นทางการ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้าได้ โทร. (054) 217063