ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 96

เขื่อนกิ่วลม

อยู่ห่างจากตัวเมืองไป 38 กม. ตามเส้นทางสายลำปาง-งาว โดยแยกซ้ายตรงหลักกม.ที่ 623-624 เข้าไปอีก 14 กม. เปิดให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. เขื่อนกิ่วลม อยู่ภายใต้การดูแลของกรมชลประทาน บริเวณเหนือ เ ขื่อน เป็น อ่างเก็บ น้ำ เหมาะ แก่การ ล่องเรือ หรือแพ เพราะมีทัศนียภาพสวยงาม การล่องแพใช้เวลา ประมาณครึ่งวัน
 มีสถานที่น่าสนใจ เช่นแหลมชาวเขื่อน ผาเกี๋ยง ผางาม เกาะชวนฝัน ทะเลสาบสบพุ หมู่บ้านชาวประมง บ้านสา ฯลฯ สำหรับผู้ที่สนใจกีฬาทางน้ำ บอสสินี่ สปอร์ต คลับ ได้รับอนุญาตจาก กรมชลประทานให้จัดตั้ง ศูนย์กีฬา ทางน้ำ ที่บริการอุปกรณ์กีฬาทางน้ำประเภทต่างๆ เข่น สกู๊ตเตอร์ บานานาโบ๊ท วินเสริฟ เป็นต้น บ้านพักรับรอง ของทางกรมฯ อนุญาตให้เข้าพักได้เฉพาะข้าราชการ หรือหน่วยงานราชการเท่านั้น โดยมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ไปที่กรมชลประทาน ถนนสามเสน หรือ โทร. 241-4806 บริการจองแพ เรือ และที่พักบริเวณอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน สามารถติดต่อได้ที่ กิ่วลมรีสอร์ท แพวังแก้วและวังแก้วรีสอร์ท