ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 44

บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

น้ำพุร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดินจำนวน 5 จุด  มีความร้อนประมาณ 40 - 65องศาเซลเซียส  เป็นที่โจษขานว่าสามารถนำกลับไปเพื่อเป็นสิริมงคล จากการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขปรากฏว่า ไม่มีสารปนเปื้อนและเชื่อโรคอันตราย เกินมาตรฐานแต่อย่างใด

ปัจจุบันบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และสำหรับพักผ่อน มีการจัดสถานที่สำหรับให้บริการอาบน้ำแร่ อ่างอาบน้ำร้อน อ่างแช่และนวดฝ่าเท้า และนวดแผนโบราณในบริเวณบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ด้วย

อัตราค่าบริการบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

     - ค่าเช่าห้องอาบน้ำแร่ 50 บาท
     - ค่าอาบน้ำแร่ 30 บาท
     - ค่าโรงอาบน้ำรวม 30 บาท
     - เช่าจักรยานน้ำ 30 นาที 20 บาท
     - ค่าบ้านพักรับรอง หลังเล็ก 500 บาท
     - ค่าบ้านพักรับรอง หลังใหญ่ 1200 บาท

ที่เที่ยวแนะนำ