การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, กำแพงเพชร

รถยนต์

 

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงจังหวัดกำแพงเพชร รวมระยะทาง 358 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง

 

รถโดยสารประจำทาicon_bus.gif (237 bytes)

 

บริษัทขนส่ง จำกัด เปิดบริการเดินรถกรุงเทพฯ - กำแพงเพชร ทุกวัน รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร โทร.02-269-6999

 

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ

 

อำเภอเมือง - อำเภอพรานกระต่าย 25 กม.
อำเภอเมือง - อำเภอไทรงาม 43 กม.
อำเภอเมือง - อำเภอคลองลาน 50 กม.
อำเภอเมือง - อำเภอคลองขลุง 43 กม.
อำเภอเมือง - อำเภอลานกระบือ 55 กม.
อำเภอเมือง - อำเภอขาณุวรลักษบุรี 79 กม.
อำเภอเมือง - กิ่งอำเภอทรายทองพัฒนา 53 กม.
อำเภอเมือง - กิ่งอำเภอปางศิลาทอง 70 กม.
อำเภอเมือง - กิ่งอำเภอบึงสามัคคี 90 กม.
อำเภอเมือง - กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร 35 กม.

 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ (รหัสทางไกล 055)

 

ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 055-711-310
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 055-718-200 ต่อ 109 หรือ 246
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร 055 705 011
โรงพยาบาลกำแพงเพชร 055-022-000
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-705004-7 โทรสาร 055-705099
สถานีขนส่งจังหวัดกำแพง 055-799-273