ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, กำแพงเพชร

เจ๊ม่วย ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
ตลาดจำหน่ายกล้วไข่ ถ.สายเอเซีย ต.อ่างทอง อ.เมือง
ป้าหาด ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
แม่อำไพ ตลาดนครชุม ต.นครชุม อ.เมือง
ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านและชาวเขา หมู่บ้านชาวเขาเพื่อการท่องเที่ยว ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน
ศูนย์จำหน่ายหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา บ้านคลองเตย อ.คลองลาน
ศูนย์บริรักษ์ไทย ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานจ.กำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ โทร. 055-722-341-2
หัตถกรรมหินอ่อนบ้านพราน 24/2-3 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย อ.พานกระต่าย โทร. 055-761-010 , 055-761-080
กำแพงเพชรหัตถกรรมหินอ่อน 6/2 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.พานกระต่าย โทร. 055-761-338