ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, กำแพงเพชร
 

กิตติโภชนา 2 ถนนวิจิตร อำเภอเมือง กำแพงเพชร โทร. 055-711-229
กำแพงเพชรโภชนา (ร้านนายหยา) หน้าศาลากลาง ตรงเชิงสะพานข้ามแม่น้ำปิง
กล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร ถนนเทศา อำเภอเมือง เกาะกลางน้ำ โทร. 055-714-729
เกาะกลางน้ำ โทร. 055-714-729
คลองลานคาเฟ่ 99 ถนนวิจิตร ซอย 3 อำเภอเมือง กำแพงเพชร โทร. 055-712-810-4
ครัวกำแพง ทางเข้าตัวเมืองกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-นครสวรรค์ โทร. 055-713-774
ครัวไทย ถนนพหลโยธิน โทร.(01) 953-0969
ครัวอารีย์ ปั๊มน้ำมันคิวเอด ถนนกำแพงเพชร - พิจิตร โทร. 055-714-428
จานทอง ถนนสายกำแพงเพชร-นครสวรรค์ อำเภอเมือง
เซฟตี้คาเฟ่ ถนนเทศา 1 อำเภอเมือง โทร. 055-712-594
บะหมี่ชากังราว 52 ถนนกำแพงเพชร สี่แยกต้นโพธิ์ โทร. 055-712-446
บุญสิตา ทางเลียบเมืองกำแพงเพชร ถนนกำแพงเพชร-พิจิตร โทร. 055-713-242
เปลือกไม้ ตรงข้ามโรงแรมราชดำเนิน
พะเยาว์ ถนนเทศา 1 อำเภอเมือง โทร. 055-712-174
ไพลิน ถนนเทศา ในโรงแรมนวรัตน์
เพชรอีสาน ในโรงแรมเพชรโฮเต็ล
มาลัยอีสาน 77 ถนนเทศา อำเภอเมือง
แม่ปิงคาเฟ่ ในโรงแรมชากังราว
เรือนแพแม่ปิง ถนนเทศา2 ซอย 1 อำเภอเมือง โทร. 055-712-767
สวนอาหารบ้านยาย 57 หมู่ 2 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง โทร. 055-713-577
วังยาง โทร.055-712-607 อีเกิ้ลผับ ถนนราชดำเนิน ซอย 7 โทร. 055-713-441
อีเกิ้ลผับ ถนนราชดำเนิน ซอย 7 โทร 055-713-441