ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 149

วัดป่ามืดนอก

วัดป่ามืดนอก

มีความสำคัญและเป็นที่รู้จักของคนกำแพงเพชรก่อนวัดใดๆ ในเขตอรัญญิกด้วยมีพระเครื่อง พระบูชาที่งดงามและสมบูรณ์จำนวนมาก วัดป่ามืด อยู่ในบริเวณที่ต่ำสุดในเขตอรัญญิก ทำให้ภูมิทัศน์ปของวัดป่ามือก รกครึ้มและมืด มากกว่าวัดใดๆ ในบริเวณคนกำแพงเพชร จึงเรียกกันว่าวัดป่ามืด  วัดป่ามืดนอก เป็นวัดขนาดเล็ก มีโบสถ์ และเจดีย์ ทรงลังกา ขนาดย่อม  ด้านสังฆาวาส ราษฎรเข้ามาปลูกที่อยู่อาศัยกันอยู่เต็ม


ประวัติของวัดป่ามืดนอก

บรรยากาศรอบๆ วัดป่ามืดนอก

วัดป่ามืดนอก

ที่เที่ยวแนะนำ