ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 245

เกาะกลางริมปิง

เกาะกลางริมปิง

เกาะกลางริมปิงแห่งนี้ ตั้งอยู่ตรงข้ามสวน "สิริจิตอุทยาน" เป็นสวนสาธารนณะริมฝั่งแม่น้ำปิง มีลักษณะเป็นสวนสาธารณะเอนกประสงค์ ประกอบด้วยสวนสาธารณะ ศาลาพักผ่อน สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ตลาดไนท์บาซาร์ เเละลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย นับได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเเละพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของชาวกำแพงเพชรเเละจังหวัดใกล้เคียง


สะพานข้ามแม่น้ำปิง

ในส่วนนี้จะมีลักษณะเป็นสวนสาธารณะเอนกประสงค์ มีศาลาให้นั่งพักผ่อน

บรรยากาศรอบๆ เกาะกลางริมปิง

บรรยากาศน่าไปนั่งพักผ่อนให้สบายใจมากๆ

สะพานข้ามไปที่เกาะกลางริมปิง

ที่เที่ยวแนะนำ