ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 142

วัดฆ้องชัย

วัดฆ้องชัย

วัดฆ้องชัย ตั้งอยู่ทางด้านหน้าหรือด้านตะวันออกของวัดพระสี่อิริยาบถ มีกำแพงวัดเฉพาะด้านตะวันตกและด้านใต้เพียงสองด้านเท่านั้น นอกกำแพงวัดด้านทิศตะวันตกและด้านใต้เพียงสองด้าน ลักษณะเด่นของฐานวิหารฆ้องชัยคือ การก่อฐานสูงเป็นเสาศิลาแลงแปดเหลี่ยม ภายในอาคารยังปรากฏแท่นอาสนสงฆ์และแท่นประดิษฐานพระประธาน ซึ่งเดิมเป็นพระพุทธรูปนั่งเจดีย์ประธานตั้งอยู่ถัดจากวิหารไปทางด้านหลัง

วัดฆ้องชัย อยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เสียค่าเข้าชม


ประวัติของวัดฆ้องชัย

บรรยากาศภายในวัดฆ้องชัย

อีกหนึ่งมุมของวัดฆ้องชัย

ลักษณะเด่นของวัดฆ้องชัยคือ การก่อฐานวิหารสูงเป็นเสาศิลาแลงแปดเหลี่ยม

ที่เที่ยวแนะนำ