ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 171

บ้านห้างสมัย ร 5

บ้านห้างสมัย ร 5

บ้านพะโป้ เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น รูปแบบไทยผสมตะวันตก สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ประดับด้วยไม้ฉลุลาย อย่างประณีต เป็นบ้านของพะโป้ คหบดีชาวพม่า ซึ่งมีอาชีพค้าไม้ที่บริเวณปากคลองสวนหมาก


บ้านพะโป้

เป็นอาคารที่ถูกออกแบบมาในสไตล์ไทยผสมตะวันตก

ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง

บ้านห้างสมัย ร.5

บ้านห้างสมัย ร.5 เป็นบ้านของพะโป้ คหบดีชาวพม่า

ที่เที่ยวแนะนำ