ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 170

หลวงพ่ออุโมงค์

หลวงพ่ออุโมงค์

วัดสว่างอารมณ์ อยู่ในตำบลนครชุม อำเภอเมือง กำแพงเพชร เป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 2 เมตร สูงเกือบ 3 เมตร มีพุทธลักษณะที่งดงามยิ่ง เป็นหลักฐานสำคัญประกอบข้อเท็จจริงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกำแพงเพชรและหัวเมืองฝ่ายเหนือ


หลวงพ่ออุโมงค์ เป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 2 เมตร สูงเกือบ 3 เมตร

หลวงพ่ออุโมงค์ภายในวัดสว่างอารมณ์

ภายในวิหารแก้ว จะมีพระพุทธไสยาสน์อยู่

วิหารภายในวัดสว่างอารมณ์

ภายในวัดจะมีป้ายบอกทางเดินไปที่วิหารหลวงพ่ออุโมงค์ด้วย

วิหารภายในวัดสว่างอารมณ์

อีกหนึ่งมุมชัดๆ ของวิหาร

อีกหนึ่งวิหารภายในวัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์

ที่เที่ยวแนะนำ