ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 132

เมืองนครชุม

เมืองนครชุม

เมืองนครชุม เป็นเมืองโบราณอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง กำแพงเมืองเป็นมูลดินสูง 2-3 เมตร รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวไปตามแม่น้ำปิง จากตะวันออกไปตะวันตก ภายในกำแพงเมืองมีวัดเก่าแก่อยู่ 2-3 วัด


บรรยากาศของบ้านที่อยู่ในบริเวณเมืองนครชุม จะเป็นบ้านสไตล์โบราณ

เมืองนครชุมนี้ เป็นเมืองโบราณที่อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง

ร้านขายของแบบโบราณ ที่มีลักษณะเป็นบ้านไม้

บรรยากาศรอบๆ เมืองนครชุม

นอกจากบ้านโบราณและร้านขายของแล้ว ในระแวกนี้ยังมีวัดเก่าแก่อีกด้วย

อีกหนึ่งมุมของบ้านโบราณภายในเมืองนครชุม

คลีนิกทำฟันเล็กๆ ภายในเมืองนครชุม

มุมสุดท้ายของเมืองนครชุม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปจริงๆ

ที่เที่ยวแนะนำ