ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 198

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นดำริห์ อ.เมือง เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่ขุดค้นพบในเมืองกำแพงเพชร และที่มีผู้มอบให้เพื่อเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โบราณวัตถุส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดา และมนุษย์ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์ หรือติดตั้งวิหาร ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในเวลาราชการทุกวัน เว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. (055) 711570


ด้านหน้าของอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จะมีวัตถุโบราณมากมาย เช่น หินกะเทาะ เศียรพระพุทธรูป เป็นต้น

เครื่องมือหินกะเทาะ ซึ่งเป็นวัตถุโบราณที่พบในจังหวัดกำแพงเพชร

ตะเกียงดินเผาที่อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16

ชิ้นส่วน และรูปปั้นต่างๆ ที่พบภายในจังหวัดกำแพงเพชร

ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

ที่เที่ยวแนะนำ