ที่พัก

แก้ไข

ที่พัก โรงแรม กาฬสินธุ์
 (ราคาห้องพักอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)

 

โรงแรม ราคาเริ่มต้น(บาท) ดาว

บ้านคุณแม่ บูเลอวาร์ด

Recommended

888 หมู่.13, อ.กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์

990
3.0

ไอดินเพลส

ถ.ธีนานนท์ ต.หนองแวง อ.สมเด็จ, กาฬสินธุ์

550
2.5

เรือนงาม รีสอร์ท

ถนนขอนแก่น - โพนทอง ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ, กาฬสินธุ์

600
2.0

ชาร์ ลอง บูทรีค

Recommended

88/46 ถ.สนามบิน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง, กาฬสินธุ์

935
3.0

แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท

195 ม.5 ต.หนองผือ อ.เขาวง , กาฬสินธุ์

450
2.0

บ้านสวน รีสอร์ท นาดู

39 ม. 11 ต. บ่อแก้ว อ. นาคู, กาฬสินธุ์

450
2.0

มาย ลอฟท์ กาฬสินธุ์

249 ต. โพนทอง อ.เมือง, กาฬสินธุ์

650
2.0

ทีเค เรสซิเดนท์ โฮเทล

419/9 ถ.ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง, กาฬสินธุ์

650
2.0

ร่มไทรทอง

14 ถนน ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง, กาฬสินธุ์

850
2.0

เขาวงเมาท์เท่นวิว รีสอร์ท

111 ม.5 บ้านทุ่งกระเดา ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง, กาฬสินธุ์

950
2.0

ทวีสิน รีสอร์ท

ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง, กาฬสินธุ์

400
2.0

บัวริมปาว อพาร์เทล

646 ถนนสมเด็จ–มุกดาหาร ต. บัวขาว อ. กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์

650
2.0

สมเด็จ โฮเต็ล

158/2 ถนน ถีนานนท์ ต.หนองแวง อ.สมเด็จ, กาฬสินธุ์

600
2.0

ฉัตรฤดี พาร์ควิว

693 หมู่ 13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์

600
2.0

สุขสำราญ รีสอร์ท

301 หมู่ 1, ลำหนองแสน, อ.หนองกุงศรี, กาฬสินธุ์

490
2.0

เวียงชัย โฮเต็ล

197 ม.6 บ.วังเวียง ต.นาคู อ.นาคู, กาฬสินธุ์

500
2.0

เดอะบอสเพลส

455/1 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท, กาฬสินธุ์

750
2.0

ธัญย์ทรี รีสอร์ท

12 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์

550
2.0

วันวิชัย กาฬสินธุ์

A.Muang, กาฬสินธุ์

550
1.5

บลูเทล

332333 หมู่ 5, ต.โพนทอง, อ.เมืองกาฬสินธ์, กาฬสินธุ์

850
3.0

ลีลาวดี รีสอร์ท คำม่วง

ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง, กาฬสินธุ์

600
2.0

ราชพฤกษ์ รีสอร์ท กาฬสินธุ์

703 ถ.อรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง, กาฬสินธุ์

600
2.0

ห้วยเตียม กรีนวิว รีสอร์ท

ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง, กาฬสินธุ์

950
2.0

ไพบูลย์เพลส

125/3-4 ถนน โสมพะมิตร อ.เมือง, กาฬสินธุ์

300
2.0

ทีเอ็น เพลส กาฬสินธุ์

398/10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ, กาฬสินธุ์

550
2.0

เอพีการ์เด้นท์

72/16 ถ.หนองไชยวาน อ.เมือง, กาฬสินธุ์

500
2.0

อันดามัน รีสอร์ท ร่องคำ

บ้านนาเรียง ถนน ต. ร่องคำ อ. ร่องคำ, กาฬสินธุ์

500
2.0

สวนรัก รีสอร์ท กุฉินารายณ์

233 ม.14 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์

400
2.0

สวนรัก รีสอร์ท กมลาไสย

อ.กมลาไสย, กาฬสินธุ์

550
2.0

เวชรักษ์ รีสอร์ท

437 ม.2 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด, กาฬสินธุ์

500
2.0

ทวีโชค

159 ม.2 ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก, กาฬสินธุ์

550
2.0

นภาการ์เด้น

62/43 ซอย วิโรจรัตน์ ถ.ถีนานนท์ อ.เมือง , กาฬสินธุ์

700
2.5

คิวบิส โฮเทล กาฬสินธุ์

1 ถ.ผังเมือง, อ.เมือง, กาฬสินธุ์

650
2.0

ชดา วิว รีสอร์ท

59/44 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง, กาฬสินธุ์

800
2.0

ฟาริสา การ์เด้น โฮเทล

12, ช้างวัด ต.เหนือ อ.เมือง, กาฬสินธุ์

700
2.5

นารายณ์ เลอบัว

246 ม.8 ถ.สมเด็จมุกดาหาร บ.ดอนอุมรัว ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์

580
2.0

ริมปาว

71/2 ถ.กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์, กาฬสินธุ์

900
3.0

เกื้อพิมาน กุฉินารายณ์

644 ม.1 พันธุราษฏร์บำรุง ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์

550
2.0

ภูโน รีสอร์ท

บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท, กาฬสินธุ์

500
2.0

ไอยรา รีสอร์ท กาฬสินธุ์

112 ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์, กาฬสินธุ์

600
2.0

ไดโน่ สตูดิโอ ลัคชัวรี่ โฮมย์สเตย์

152/7 ถนนชัยสุนทร ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง, กาฬสินธุ์

1,100
2.5

วนิดา ธารา เลควิว

Best Selling

679 ม.13 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์

600
2.0

นับทอง เรสซิเดนซ์

ซ.ประชาสามัคคี 2, อ.เมือง, กาฬสินธุ์

650
2.5

นภารัตน์ รีสอร์ท กาฬสินธ์ุ

ต. นิคมห้วยผึ้ง อ. ห้วยผึ้ง, กาฬสินธุ์

600
2.0

เทวาแกรนด์ รีสอร์ท กุฉินารายณ์

126 ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์, กาฬสินธุ์

700
2.0

รีลาโฮเทล

กส.2067 ต.ยอดแกง อ.นามน, กาฬสินธุ์

550
2.0

เดอะ มูน กาฬสินธุ์

209 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง , กาฬสินธุ์

700
2.0
ที่พักแนะนำ