ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 114

เกาะมหาราช

เกาะมหาราช

เกาะมหาราช ตั้งอยู่ ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เป็นสวนสาธารณะและพักผ่อนอยู่ริมฝั่งอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวตรงข้ามกับแหลมโนนวิเศษ อำเภอสหัสขันธ์สามารถนั่งเรือหรือแพขนานยนต์ข้ามฟากได้ขณะนี้จังหวัดได้ทำโครงการพัฒนาถนนรอบเกาะเพื่อความสะดวกในการเดินทาง


เกาะมหาราช

บรรยากาศรอบๆ เกาะมหาราช

เกาะมหาราช เป็นสวนสาธารณะและพักผ่อนอยู่ริมฝั่งอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว

เกาะมหาราช

ที่เที่ยวแนะนำ