ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 118

น้ำตกคำเตย

น้ำตกคำเตย

น้ำตกคำเตย เป็นน้ำตกที่อยู่ติดถนน มีขนาดเล็กแต่สวยงาม เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวยังรู้จักไม่มากนัก น้ำตกไหลจากต้นลำห้วยจาน บริเวณภูจ้อก้อ เทือกเขาภูพานผ่านชั้นน้ำตกเตี้ยๆ ลดหลั่นกันหลายชั้น เป็นธารน้ำซอกซอนไปตามโขดหิน แล้วไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยจานที่อยู่บริเวณหุบเขาด้านล่าง


น้ำตกคำเตย

น้ำตกคำเตย เป็นน้ำตกที่อยู่ติดถนน มีขนาดเล็กแต่สวยงาม

ที่เที่ยวแนะนำ