ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 176

สวนสาธารณะกุดน้ำกิน

สวนสาธารณะกุดน้ำกิน

สวนธารณะกุดน้ำกิน อยู่ในตัวเมืองกาฬสินธุ์ เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ ห่างจากสถานีขนส่งไปไม่ถึง 200 เมตร เทศบาลเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ได้พัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย โดยรอบของกุดน้ำกิน จะมีทางสำหรับวิ่งหรือเดินออกกำลังกาย ผืนดินที่ย่นเข้าไปจนเกือบคล้ายเกาะ จะสร้างอาคารสำหรับฟิตเนส บริเวณลานตรงกลางใช้สำหรับเต้นแอโรบิค ซ้อมลีลาศ ส่วนด้านหลังศาลาใช้ประกอบพิธีต่างๆ


อาคารอเนกประสงค์ สวนสาธารณะกุดน้ำกินสนามเด็กเล่นที่อยู่ภายในสวนสาธารณะ

ที่เที่ยวแนะนำ