ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 85

สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว

สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว

สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว เป็นสวนป่าธรรมชาติ โดยมี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ และ กรมชลประทานกรมทางหลวง ได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติสวนสัตว์เปิด และ ได้นำสัตว์ป่าชนิดต่างๆมาอยู่แบบธรรมชาติ สภาพของป่าเป็นป่าเต็งรังหรือป่าแดงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ซึ่งเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น. เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว

บริเวณด้านหน้าของสถานีศึกษาธรรมชาติแลพสัตว์ป่าลำปาว

ที่เที่ยวแนะนำ