ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,232

เกาะลังกาจิว

เกาะลังกาจิว

เกาะลังกาจิว  เป็นเกาะที่นกนางแอ่นมาทำรังมากที่สุดในจังหวัดชุมพร ทางจังหวัดชุมพรให้เอกชนทำสัมปทานเก็บรังนกบนเกาะ ทำให้สร้างรายได้เข้าจังหวัดเป็นจำนวนมากและเกาะแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นเกาะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ เคยเสด็จประภาสเพื่อทอดพระเนตรการเก็บรังนกบนเกาะนี้ เป็นจำนวน 3 ครั้ง และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ของพระองค์ไว้บนผนังหินปากถ้ำอยู่ทางด้านใต้ ซึ่งยังคงปรากฏเป็นหลักฐานจนถึงปัจจุบันนี้   บางส่วนของพื้นที่บนเกาะลังกาจิวจึงเป็นเขตหวงห้ามและไม่มีบ้านเรือนหรือผู้คนอาศัยอยู่บนเกาะ นอกจากกระท่อมของคนเฝ้ารังนกเท่านั้น แต่นักท่องเที่ยวก็สามารถขึ้นไปเดินเที่ยวชายหาดที่สวยงามแห่งนี้ได้ ทั้งนี้ยังสามารถดำน้ำ ชมปะการังและชมฝูงปลานานาชนิดที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นที่ยังคงความสวยงามและสมบูรณ์ได้อีกด้วยไกด์ กระโดดน้ำโชว์


กระโดดกบ โพสท่าหน่อย

ดำน้ำตื้น

ดำน้ำตื้น

น้ำนิ้ง ดำน้ำได้นานๆ

น้ำนิ้ง ดำน้ำได้นานๆ

แนวโขดหินนี้มีฝูงปลาชุก

แนวโขดหินนี้มีฝูงปลาชุก

หน้าหาดเกาะลังกาจิว

หน้าหาดเกาะลังกาจิว

ชายหาด

ชายหาด

ดำน้ำได้หน้าเกา

ดำน้ำได้หน้าเกา

หน้าเกาะลังกาจิ

หน้าเกาะลังกาจิ

ที่เที่ยวแนะนำ