ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, ชุมพร
 (รหัสทางไกล 077-)

 

 อำเภอเมือง
 ภัตตาคารตั้งซุ่นกี่ 32-36 ถนนท่าตะเภา โทร. 077-511-120, 077-502-907 อาหารไทย จีน
 ภัตตาาคารฉั่วคุ้ยกี่ 59-61 ถนนศาลาแดง โทร. 077-511-033, 077-502-527 อาหารไทย จีน
 สวนอาหารรินทร์ ถนนกรมหลวงชุมพร โทร. 077-511-531 อาหารไทย
 มัลลิกา 108/8 ถนนสายชุมพร-ปากน้ำ โทร. 077-502-291, 077-502-931-3 อาหารไทย
 ปาปาคาเฟ่ 188/181 ถนนศาลาแดง โทร. 077-511-972 อาหารไทย
 สวนอาหารเพื่อนใจ ด้านหลังสถานีรถไฟชุมพร โทร. 077-501-480 อาหารไทย
 กานดา ถนนปรมินทรมรรคา โทร. 077-511-707 อาหารไทย จีน ฝรั่ง
 กินนี่ดี 273/5-6 ถนนปรมินทรมรรคา โทร. 077-501-606, 077-511-756 อาหารไทย
 เฟื่องฟ้า ถนนกรมหลวง โทร. 077-501-981 อาหารพื้นเมือง
 จันทร์สม คาเฟ่ ภายในโรงแรมจันทร์สมชุมพร โทร. 077-502-502 อาหารไทย จีน ฝรั่ง
 สราญรมย์ทรอปิคาน่า ตรงข้ามโรมแรมท่าตะเภา ถนนท่าตะเภา โทร. 077-511-735, 077-570-268
 กัลปังหา บริเวณหาดทรายรี โทร. 077-521-429 อาหารทะเล
 อำเภอประทิว
 ระเบียงทะเล ตรงข้ามโรงแรมชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท โทร. 077-560-246-7 อาหารทะเล

-

ที่พักแนะนำ