ชายหาด
ดำน้ำตื้น น้ำนิ้ง ดำน้ำได้นานๆ แนวโขดหินนี้มีฝูงปลาชุก หน้าหาดเกาะลังกาจิว ชายหาด ดำน้ำได้หน้าเกา หน้าเกาะลังกาจิ

ชายหาด

นักท่องเที่ยวไม่อนุญาติให้ขึ้นเกาะ

ที่เที่ยวแนะนำ