แก้ไข

เทศกาลประเพณี, ชุมพร

งานวันผลไม้หลังสวน

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ประมาณเดือนสิงหาคม กิจกรรมที่สำคัญคือ การประกวดผลไม้ ตลาดนัดผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ และมีการประกวดเทพีผลไม้ เป็นต้น

 

งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

 

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หรือ "เสด็จเตี่ย" ของชาวชุมพรและพระบิดาของกองทัพ กิจกรรมที่สำคัญในงานประกอบด้วยนิทรรศการพระราชประวัติ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้และการแสดงมหรสพ เป็นต้น

 

งานประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอหลังสวน

 

เป็นประพณีเก่าแก่ของอำเภอหลังสวนซึ่งมีมากกว่า 100 ปี จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หรือประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี มีกิจกรรมที่สำคัญคือ การแห่เรือพระประกอบด้วยเรือพระจากวัดต่าง ๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม และการแข่งขันเรือพายในแม่น้ำหลังสวน

 

งานโลกทะเลชุมพร

 

จัดขึ้นในระหว่างกลางเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี ณ บริเวณหาดทรายรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร เพื่อกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมที่สำคัญในงานคือ การแข่งขันตกปลา การประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว การจัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว และการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เป็นต้น

 

ที่พักแนะนำ