ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, ชุมพร

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ของที่ระลึกจากชุมพร มีอยู่หลากหลายชนิดทั้งผลไม้สดและผลไม้กวน เช่น กล้วยเล็บมือนางมังคุด ส้มโอพันธุ์เจ้าเสวย สับปะรดสวี ทุเรียนหลังสวน เงาะ ลางสาด ลองกอง ระกำหวานกล้วยเล็บมือนางอบน้ำผึ้ง ลูกจันทร์อบ ทุเรียนกวน ทุเรียนฉาบ เป็นต้น หาซื้อได้ที่ตลาดอำเภอหลังสวน อำเภอสวี และร้านค้าที่อยู่บริเวณหลังสถานี บ.ข.ส. ชุมพร นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากทะเล เช่น กะปิ น้ำปลากะตัก ปลาหมึกแห้ง ปลาเค็ม และสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น เสื่อกระจูด ไม้กวาดดอกหญ้า ดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น

 

ที่พักแนะนำ