ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,637

ป้ายใต้สุดสยาม

ป้ายใต้สุดสยาม

ป้ายใต้สุดสยามป้ายประเทศไทยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว


ซุ้มประตู้ข้ามชายแดนสุดสยาม

ทางเดิน

ป้ายมาเลเซีย ประเทศไทย

 

ที่เที่ยวแนะนำ