ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 887

วนอุทยานน้ำตกธารโต

อยู่บนเส้นทางสายยะลา-เบตง ห่างจากยะลา 57 กม. มีทางแยก อีก 2 กม. เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติบางลาง สภาพ ภูมิประเทศแถบนี้เป็นป่าไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น ล้อมรอบด้วยภูเขาใหญ่ น้ำตกไหลพลิ้วลงมาจากยอดเขาสูงเป็นชั้น ๆ ถึง 7 ชั้น

ที่เที่ยวแนะนำ