ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,223

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง

ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อจะสร้างบ้านเมืองต้องมีการฝังเสาหลักเมือง ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาติไทย รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 บรรจุดวงชะตาของกรุงเทพฯ ไว้ภายในเสาหลักเมือง เดิมทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 75 เซนติเมตร สูง 27 เซนติเมตร แต่สร้างใหม่ในรัชกาลที่ 4 แทนของเดิมที่ชำรุดเป็นไม้ชัยพฤกษ์สูง 108 นิ้ว ฐานเป็นแท่นกว้าง 70 นิ้ว ตั้งอยู่ภายในอาคารยอดปรางค์อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ภายในศาลหลักเมืองยังมีเทวรูปสำคัญ คือ เทพารักษ์ เจ้าพ่อหอกลอง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เจ้าพ่อเจตคุปต์ และพระกาฬไชยศรี

พระคุ้มครองบ้านเมือง

พระคุ้มครองบ้านเมือง

พระคลังมหาสมบัติ

พระคลังมหาสมบัติ

หมู่พระพุทธรูปในวิหาร

หมู่พระพุทธรูปในวิหาร

พระเสี่ยงทาย

พระเสี่ยงทาย

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง

วัดถุโบราณมาพร้อมซุ้มประตูศาล

วัดถุโบราณมาพร้อมซุ้มประตูศาล

ของเก่ามาพร้อมศาลฯ

ของเก่ามาพร้อมศาลฯ

เสาหลักเมือง

เสาหลักเมือง