พระคุ้มครองบ้านเมือง
พระคุ้มครองบ้านเมือง พระคลังมหาสมบัติ หมู่พระพุทธรูปในวิหาร พระเสี่ยงทาย ศาลหลักเมือง วัดถุโบราณมาพร้อมซุ้มประตูศาล ของเก่ามาพร้อมศาลฯ เสาหลักเมือง

พระคุ้มครองบ้านเมือง

จากซ้ายไปขวา
เจ้าหอกลอง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี พระเสื้อเมืองเจ้าเจตคุปต์