เสาหลักเมือง
พระคุ้มครองบ้านเมือง พระคลังมหาสมบัติ หมู่พระพุทธรูปในวิหาร พระเสี่ยงทาย ศาลหลักเมือง วัดถุโบราณมาพร้อมซุ้มประตูศาล ของเก่ามาพร้อมศาลฯ เสาหลักเมือง

เสาหลักเมือง

ทำไมมี 2 ต้น รู้ไหม?