ของเก่ามาพร้อมศาลฯ
พระคุ้มครองบ้านเมือง พระคลังมหาสมบัติ หมู่พระพุทธรูปในวิหาร พระเสี่ยงทาย ศาลหลักเมือง วัดถุโบราณมาพร้อมซุ้มประตูศาล ของเก่ามาพร้อมศาลฯ เสาหลักเมือง

ของเก่ามาพร้อมศาลฯ