ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,514

น้ำตกพาเจริญ

น้ำตกพาเจริญ

อยู่ริมทางหลวงหมายเลข1090 บริเวณกม.ที่ 36-37 มีทางลูกรังแยกซ้ายมือเข้าไปอีก 700 ม. จะถึงตัวน้ำตกซึ่งอยู่ในเขตของหมู่บ้านพาเจริญ น้ำตกนี้จึงได้ชื่อว่า น้ำตกพาเจริญ ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ นับรวมได้ถึง 97 ขั้น เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในละแวกนั้นบริเวณน้ำตกมีลานจอดรถกว้างขวาง


บรรยากาศรอบๆ น้ำตกพาเจริญ

น้ำตกพาเจริญ

บริเวณน้ำตกพาเจริญ

น้ำตกพาเจริญ

น้ำตกพาเจริญ

บรรยากาศบริเวณน้ำตกพาเจริญ

น้ำตกพาเจริญ

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

แผนที่บริเวณรอบๆ น้ำตกพาเจริญ