เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,379

10 ที่เช็คอิน สิงห์บุรี วันเดียวเที่ยวสบาย

10 ที่เช็คอิน สิงห์บุรี วันเดียวเที่ยวสบาย

10 ที่เช็คอิน สิงห์บุรี วันเดียวเที่ยวสบาย

1. อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน
เป็นอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางประวัติศาสตร์ ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นความกล้าหาญที่เสียสละของวีรชนไทยที่เกิดเรื่องขึ้นใน พ.ศ.2308

2. วัดพระปรางคมุนี
เป็นวัดที่มีที่น่าสนใจซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาเป็นส่วนมาก มาเยือนกัน หลักแล้วจะมากราบไหว้ วิหารหลวงพ่อเย็น ต่อด้วย พระประทานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถสีทองอร่ามนาวว่า พระภูเขาทอง

3. วัดกระดังงาบุปผาราม
เป็นวัดที่เก่าแก่มากสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของการไถ่บาปจากการสู้รบและเป็นที่รวมอัฐิของบรรพบุรุษ

4. วัดนอนจักรสีห์วรวิหาร
เป็นสถานที่ประดิษฐานพระนอนจักรสีห์ พระพุทธรูปไสยาสน์หรือพระนอนขนาดใหญ่ และเป็นที่ที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับ 3 ของประเทศไทยด้วย

5. วัดประโชติการาม
เป็นวัดที่เกาแก่คู่เมือง สิงห์ เคียงคู่กับชาวบ้านมาช้านาน มีหลวงพ่อทรัพย์และหลวงพ่อสินเป็นพระพุทธรุปจัดอยู่ในกลุ่มพระอัฎฐารส เป็นพระยืนทีส่ร้างที่มีความสูง 1ศอก ด้านหน้ามีหลวงพ่อสิน ประดิษฐานอยู่

6. วัดสว่างอารมณ์
เป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมของศิลปะในหลายแขนง ได้แก่ การศึกษา การก่อสร้างโบสถ์ วิหารศาลา และยังเป็นสถานที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ที่สมบูรณ์

7. วัดสุทธาวาส
เป็นวัดเก่าสร้าง ที่โดดเด่นด้วยวิหารหลังเก่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีอายุมายาวนาน และที่สำคัญภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่สวยงาม วาดด้วยช่างที่มีฝีมือระดับครู

8. วัดโบสถ์
เป็นพระอารามหลวงวัดแรกในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสุทธิโมลี เป็นผู้มีอุปการะคุณต่าง ๆ ต่ออำเภออินทร์บุรี และเป็นวัดที่มีพระภิกษุ สามเณรเป็นจำนวนมาก

9. วัดพิกุลทอง
มีหลวงพ่อใหญ่พระพุทธนรูปปางประทานพร องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่สำคัญยังประดิษฐานพระพุทธรุปปางประจำวันต่างๆ บรรยากาศภายในวัดมีความร่มรื่น

10. วัดม่วงอินทร์บุรี
เป็นวัดที่สร้างขึ้นวัดแรกของอำเภออินทร์บุรี เป็นวัดที่ค่อนข้างเก่าแก่ซึ่งเป็นอาคารปูนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้าบัน ประดับด้วยภาชนะเครื่องถ้วยต่างๆ วิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงาม