ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต

สิงห์บุรี เมืองอันยิ่งใหญ่ที่มีอดีตนานกว่า 2,000 ปี ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 142 กม. จากหลักฐานที่ปรากฏ สิงห์บุรีเดิมเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่ง เดิมตัวเมืองอยู่ทางด้านลำน้ำจักรสีห์ ต่อมาได้ย้ายเมืองไปตามสภาพลำน้ำสำคัญๆ คือก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาได้ย้ายเมืองไปตั้งทางแควแม่น้ำน้อยbugs_on_leaf.jpg (6437 bytes) ค่ายบางระจัน ต่อมาลำน้ำจักรสีห์ตื้นเขิน และหลังจากเสียกรุงแก่พม่า ในปี พ.ศ. 2310 จึงได้ย้ายเมืองสิงห์บุรีมาตั้งทางแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ริมปากบางตันโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรีตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2438 ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องจากทรงพิจารณาว่า ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือ จังหวัดอ่างทองนั้นมีเมืองเล็ก ๆ อยู่ 3 เมือง คือ สิงห์บุรี อินทร์บุรี และพรหมบุรี จึงโปรดฯ ให้ยุบเมืองทั้งสามลงเป็นอำเภอ แล้วตั้งเมืองใหม่ขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางด้านทิศตะวันตก ณ ตำบลบางพุทรา โปรดฯ พระราชทานนามใหม่ว่า เมืองสิงห์บุรี ปัจจุบันสิงห์บุรีมีเนื้อที่ประมาณ 822 ตรกม.

-----------------------------------------------------------------

 

  action.gif (910 bytes) การปกครอง

จัดแบ่งการปกครองออกเป็น อำเภอเมือง อำเภออินทร์บุรี อำเภอบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอพรหมบุรี และอำเภอท่าช้าง

 

-----------------------------------------------------------------

 

  action.gif (910 bytes) อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดชัยนาท และจังหวัดนครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดชัยนาท และจังหวัดสุพรรณบุรี