ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,210

วัดสุทธาวาส (วัดใหม่)

วัดสุทธาวาส (วัดใหม่)

ตั้งอยู่ที่ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 311 (สิงห์บุรี-อินทร์บุรี) กิโลเมตรที่ 11-12 เลยจากวัดกระดังงาบุปผารามไปประมาณ 5 กิโลเมตร

 
จิตรกรรมฝาผนัง

ภายในพระอุโบสถ

จิตกรรมฝาผนัง