ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,142

วัดพระปรางคมุนี

วัดพระปรางคมุนี

อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 สู่อำเภอพรหมบุรี ประมาณกม.ที่ 8 เป็นวัดที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่ภายในโบสถ์ เขียนขึ้นในราวปี พ.ศ. 2462 เป็นภาพเขียนฝีมือระดับชาวบ้าน แต่ยังคงความงดงามไม่แพ้กันกับที่อื่น อำเภอค่ายบางระจัน

 
จุดไหว้พระ ดอกไม้ ธูปเทียน

พระประทานด้านใน

บึงน้ำด้านหน้า

ราหูอมจันทร์