เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,980

10 ที่เที่ยวสมุทรสาคร ริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

10 ที่เที่ยวสมุทรสาคร ริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

10 ที่เที่ยวสมุทรสาคร ริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

1. วัดเกตุมดีศรีวราราม
เป็นพระอุโบสถที่มีลักษณะเป็นทรงไทยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก และนับได้ว่าเป็นพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่มาก ด้านในมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีนามว่า หลวงพ่อพระพุทธชินราช

2. แม่น้ำท่าจีน
เป็นแม่น้ำที่แยกออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา มีชื่อเรียกหลายชื่อ แต่เป็นแม่น้ำสายหลักที่จะผ่านมาตั้งแต่จังหวัด ชัยนาท สุพรรณบุรี แล้วผ่านเข้ามาที่จังหวัดสมุทรสาคร

3. วัดป่าชัยรังสี
เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ ได้ผสมผสานศิลปะหลากหลายรูปแบบ แต่มีเอกลักษณ์ที่สวยงาม เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ต้นไม้นานาชนิด และยังเป็นสถานที่ที่ปฎิบัติธรรม

4. วัดใหญ่จอมปราสาท
เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 กว่าปีได้ ได้มีการสันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา วัดนี้สิ่งที่น่าชม อันได้แก่ พระอุโบสถ เนื่องจากมีจุดเด่นเป็นบานประตูไม้ที่แกะสลักลึก สวยงามมาก

5. ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร
เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง และยังถือว่าเป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มาก ไฮไลท์ รูปปั้นปลาวาฬบรูด้า ทางเดินอุโมงค์ใต้น้ำ กิจกรรมโชว์ให้อาหารปลา ทุกวันเสาร์-อาทิตย์

6. หมู่บ้านชาวประมงท่าฉลอม
เป็นเขตสุขาภิบาลแห่งแรกในประเทศไทย มีผู้ประกอบอาชีพประมงเป็นจำนวนมาก มีตลาด และกิจการต่อเรือตั้งเรียงรายอยู่บนฝั่งแม่น้ำท่าจีน

7. วัดท่าไม้ กระทุ่มแบน
เป็นวัดที่ต้นไม้ปลูกรอบล้อม บรรยากาศร่มรื่น และที่สำคัญยังเป็นวัดที่ประชาชนนิยมเข้ามาเคารพสักการะ อย่างไม่ขาดสาย เนื่องจากมากราบไหว้ ราหู กวนอิม พระพิฆเนศ พระอินทร์ พระพรม เจ้าแม่ตะเคียน

8. ปล่องเหลี่ยม
เป็นโบราณสถานที่สำคัญของสมุทรสาคร เป็นสถานที่ที่ความเจริญรุ่งเรืองมาก จึงมีร่องรอ่งของความเจริญทิ้งไว้หลายอย่าง มีท่อนซุงขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักอยู่ด้านล่าง ซึ่งมั่นคงและแข็งแรงมาก

9. วัดนางสาว
เป็นวัดที่มีพระอุโบสถที่มีลักษณะพิเศษคือมีโบสถ์ที่มีฐานโค้งเป็นรูป เป็นศาสนโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

10. วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
เป็นวัดที่ชาวรามัญได้ทำกาารสร้างขึ้นมา วัดนี้จะล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ ต้นไม้ สีเขียว และชุมชนเล็กๆ ที่สำคัญแล้วยังเป็นที่อาศัยของ นกกาน้ำ นกกระยางยาว เป็นจำนวนมาก มาถ่ายภาพนกสวยๆ

ที่เที่ยวแนะนำ