ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,352

แม่น้ำท่าจีน

แม่น้ำท่าจีน

เป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดของจังหวัด ต้นแม่น้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดนครปฐม แล้วไหลลงสู่อ่าวไทยที่ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร

 
แม่น้ำท่าจีน

แม่น้ำท่าจีน สมุทรสาคร

แม่น้ำท่าจีน สมุทรสาคร กับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกยามเย็น

ที่เที่ยวแนะนำ