ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,749

ปล่องเหลี่ยม

ปล่องเหลี่ยม

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ตำบลท่าไม้ ป็นปล่องเตาไฟของโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของฝรั่งชาติโปรตุเกส ชื่อ กัปตันฮิท สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2367 ปล่องก่อด้วยอิฐทรงแปดเหลี่ยมกว้างด้านละ 1 เมตร แล้วค่อยๆ เรียวขึ้นไปจนถึงปลาย สูงประมาณ 30 เมตร มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี

 

 

 

ปล่องเหลี่ยม

ปล่องเหลี่ยม

วิวสวยๆ ปล่องเหลี่ยม

วิวสวยๆ ปล่องเหลี่ยม

ปล่องเหลี่ยม มองเห็นวิว

ปล่องเหลี่ยม มองเห็นวิว

แม่น้ำ วิวสวยๆใกล้กับ ปล่องเหลี่ยม

แม่น้ำ วิวสวยๆใกล้กับ ปล่องเหลี่ยม

วิวแม่น้ำสวยๆ

วิวแม่น้ำสวยๆ

วิวสวยๆ บรรยากาศดีดี

วิวสวยๆ บรรยากาศดีดี

ปากป่อง ปล่องเหลี่ยม

ปากป่อง ปล่องเหลี่ยม

ปล่องเหลี่ยม

ปล่องเหลี่ยม

ปล่องเหลี่ยม

ปล่องเหลี่ยม

ปล่องเหลี่ยม วิวสวยๆ

ปล่องเหลี่ยม วิวสวยๆ

ศาลาริมน้ำ วิวสวยๆ

ศาลาริมน้ำ วิวสวยๆ

ฤดูกาลท่องเที่ยว

เที่ยวได้ทุกฤดู

ที่เที่ยวแนะนำ