ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,664

วัดเกตุมดีศรีวราราม

วัดเกตุมดีศรีวราราม

วัดดเกตุมดีศรีวราราม สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ชื่อวัดมีความหมายว่า "เป็นที่อยู่ของผู้มีความปรารถนาอันสูงสุด" มีผู้สร้างวัดคือ ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ (เจิม คุณาบุตร) ผู้ปฏิบัติธรรมจนเกิดความสว่างภายใน เห็นร่างกายโปร่งชัดเจนเหมือนกระจกแก้วใสทั้งร่าง เมื่ออธิษฐานจิตมองพื้นดินก็เห็นแจ้งไปหมด

พระบรมธาตุเจดีย์สำแดงพุทธานุภาพให้ผู้มาแสวงบุญประจักษ์อยู่บ่อยครั้ง เช่น เปล่งเสียงมโหรีบ้าง เสียงสวดมนต์จากพระนับร้อย นับพันบ้าง บางคราวปรากฏแสงสว่างที่องค์พระบรมธาตุเจดีย์ พระอุโบสถวัดเกตุมดีมีลักษณะเป็นทรงไทยสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕๖ เมตรเศษ ยาว ๑๐๖ เมตรเศษ นับว่าเป็นพระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่มากจุคนได้นับพันคน

พระพุทธรูปในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนามว่า "หลวงพ่อพระพุทธชินราช" มีลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก เบื้องซ้ายและขวามีพระปางมารวิชัยนามว่า "พระมหาแสนและพระอู่ทอง" ภายในพระอุโบสถขนาดใหญ่นี้ นอกจากจะเป็นที่เข้ามาสักการะพระประธาน มาเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา ยังใช้เป็นที่อบรมความรู้ทางพุทธศาสนาแก่เยาวชน และเป็นที่ทำบุญสุนทานของสาธุชน

นอกจากกิจกรรมการเรียน การสอนของพระภิกษุ การจัดหมู่ปริวาส การกระทำสังฆกรรมต่างๆแล้ว ทางวัดยังมีกิจกรรมให้ครูพานักเรียนมารับศีล ๕ โดยให้แต่ละคนสมัครใจว่าตนจะรับศีลข้อใดข้อหนึ่งโดยปฏิญาณว่าจะรักษาไปตลอดชีวิต เมื่อจะเรียนกรรมฐานปีต่อไปก็ไปรับศีลอีกข้อหนึ่งจนครบทั้ง ๕ ข้อ นักเรียนจึงรู้สึกไม่เป็นการยากในการรักษาศีลเป็นวิธีที่หลวงพ่อรุณวัดช้างเผือกใช้อบรม ท่านพ่อบัณฑูรสิงห์ ผู้สร้างวัดเกตุมดีศรีวรารามมาแต่แรก
วัดเกตุมดีศรีวรารามเป็นสถานที่กว้างขวางใหญ่โตแห่งเมืองสมุทรสาคร นอกจากเป็นที่รวมของความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพุทธนุภาพแล้ว ด้านหน้าพระอุโบสถยังสร้างรูปปั้นพระเกจิอาจารย์ ผู้ทรงวิทยาคมไว้ให้สาธุชนเคารพกราบไหว้บูชา ด้านในของวัดบริเวณทางเข้าเจดีย์มีรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณอันศักดิ์สิทธิ์มีขนาดความสูง ๕ เมตร พร้อมรูปปั้นช้างและราชสีห์ราชาแห่งสัตว์ ทำให้บริเวณพุทธสถานแห่งนี้ดูยิ่งใหญ่งดงามอลังการ


บรรยากาศภาพจากกล้องโดรน

วิวมุมสูงด้านบน

วิวมุมสูงของ วัดเกตุมดีศรีวราราม

วัดเกตุมดีศรีวราราม

วิวมุมสูงสวยๆ

วัดเกตุมดีศรีวรารามช่วงปรับปรุง

ที่เที่ยวแนะนำ