เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,692

10 ที่เที่ยวลพบุรี ดีต่อใจ ต้องไปให้ได้

10 ที่เที่ยวลพบุรี ดีต่อใจ ต้องไปให้ได้

1. เขาวงพระจันทร์
มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร มีบันไดเดินขึ้นเขาทั้งหมด 3,790 ชั้น และที่สำคัญแล้วด้านบนยังเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และเป็นภูเขาทีสูงที่สุดในจังหวัดลพบุรี

 

2. สวนรุกชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มาก มีน้ำตลอดทั้งปี ธารน้ำตกจะไหลเลาะไปตามลาด ปะทะกับหินผาเป็นชั้นๆ นับได้ว่าไม่ต่ำกว่า 10 ชั้น เราสามารถเดินผ่นได้สะดวก

 

3. เขาสมอคอน
เป็นภูเขาเตี้ย ๆ มีหลายลูกไม่ติดกันเป็นเทือกเดียว และตั้งอยู่กลางทุ่งซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม ดังนั้นในฤดูน้ำหลากจะกลายเป็นเกาะกลางน้ำ และที่สำคัญ "เขาสมอคอน" ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี

 

4. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เขื่อนแห่งนี้นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่กักเก็บน้ำ ซึ่งมีความสำคัญกับจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นแล้วยังมี สิ่งที่น่าสนใจจากการนั่งรถรางชมเขื่อน

 

5. ทุ่งทานตะวัน
ถ้าพูดถึงลพบุรีแล้ว คงจะหนีไม่พ้น ทุ่งทานตะวันเพราะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีทุ่งทานตะวันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวไปชม ตั้งแต่เดือน ตุลา-มกรา ของทุกปี

 

6. วัดนครโกษา
เป็นโบราณสถานสำคัญสำหรับชาติเป็นศาสนาสถานสมัยทวารวดี ตามข้อสันนิษฐานจากองค์ประกอบของอิฐที่มีขนาดใหญ่และมีส่วนผสมของแกลบในปริมาณสูง

 

7. พระปรางค์สามยอด
ลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกัน 3 องค์ มีฉนวนทางเดินเชื่อมต่อกัน ปรางค์องค์กลางสูงประมาณ 21.5 เมตร เป็นศิลปะเขมรแบบบายน มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ก่อด้วยศิลาแลงและตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงามพระปรางค์สามยอดนี้เดิมคงเป็นเทวสถานของขอมในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน

 

8. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ถือว่าเป็นวัดที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมหลายครั้งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นอกจากนั้นแล้วภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจคือศาลาเปลื้องเครื่อง เป็นที่สำหรับเจ้าแผ่นดินที่เป็นการรู้กัน

 

9. พระบรมราชานุสาวรีย์พระนารายณ์ฯ
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นรูปปั้นในท่าประทับยืนผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ก้าวพระบาทซ้ายออกมาข้างหน้าเล็กน้อย

 

10. พระทีนั่งไกรสรสิหราช
ช้เป็นสถานที่ประทับพักร้อน และมีความสำคัญใน ฐานะที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชฯ ลักษณะพระที่นั่งไกรสรสีหราช หรือพระที่นั่งเย็น เป็นพระที่นั่งชั้นเดียว มีผังเป็นทรงจตุรมุข ตรงมุขหน้ามีมุขเด็จยื่นออกมา และมีสีหบัญชรกลางมุขเด็จ ก่อด้วยอิฐ สอปูน เป็นอาคารทรงไทย