ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,167

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ตั้งอยู่ที่บ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับเขื่อนแห่งนี้ สร้างภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 4,860 เมตร ความสูงที่จุดสูงสุด 36.50 เมตร จุดเด่นที่น่าสนใจภายในเขื่อน ได้แก่ จุดชมวิวสันเขื่อน พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งแสดงความรู้ด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วิวสวยๆ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ วิวสวยๆ

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 ด้านหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ด้านหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

บรรยากาศรอบๆ

บรรยากาศรอบๆ

จุดบริการว่าวแก่นักท่องเที่ยว

จุดบริการว่าวแก่นักท่องเที่ยว

มุมถ่ายภาพ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ

มุมถ่ายภาพ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ

วิวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ถนนของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ถนนของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

จุดบริการอาหารปลา

จุดบริการอาหารปลา

วิวสวยๆ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวสวยๆ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวถนน บรรยากาศดีดี

วิวถนน บรรยากาศดีดี

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

วิวมุมสูงของ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์