แผนที่

แก้ไข

แผนที่ ลพบุรี

 

1. วัดเขาวงกฏ WAT KHAO WONGKOT
2. เขาวงพระจันทร์ KHAO WONG PHRA CHAN
3. วัดเขาวงพระจันทร์  WAT KHAO WONG PHRA CHAN
4. ทุ่งทานตะวัน
5. โสมาภาป่าสักรีสอร์ท SOMAPHA PA SAK RESORT
6. น้ำตกวังก้านเหลือง WANG KAN LUANG WATERFALL
7. สระเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ PHASAK CHONLASIT DAM
8.ศูนย์รักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา SUBLANGKA WILDLIFE RESERVE
9. อ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร KUT TA PHET RESERVOIR