ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,207

เขาวงพระจันทร์

เขาวงพระจันทร์

อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองลพบุรีประมาณ 28 กม. ตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ตรงหลักกม.ที่ 178 มีทางแยกเลี้ยวขวาอีก 5 กม. ตั้งอยู่ในเขตตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงบริเวณเชิงเขาจะเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์ จะมีทางบันไดไปสู่ยอดเขาประมาณ 3,890 ขั้นยอดเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร ถ้าวัดจากเชิงเขาถึงยอดเขาโดยแนวบันไดจะยาว 1,680 เมตร ใช้เวลาเดินทางจากเชิงเขาถึงยอดเขาประมาณ 2 ชั่วโมง สองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าไม้ขึ้นสลับซับซ้อนเต็มไปหมด บางแห่งจะเป็นที่ลาด บางแห่งจะเป็นที่ชัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาวงพระจันทร์จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา
 ในหน้าเทศกาลเดือนสาม ประชาชนโดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งใกล้ และไกลจะหลั่งไหลกันมานมัสการรอยพระพุทธบาทและพระพุทธรูปบนยอดเขาแห่งนี้อย่างเนืองแน่นเป็นประจำทุกปี สิ่งก่อสร้างและรูปแบบของการแสดงความเคารพที่วัดนี้จึงค่อนข้างจะมีอิทธิพลจีนหรือฝ่ายมหายานอยู่มาก
 เขาวงพระจันทร์ได้ชื่อว่าเป็นเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดลพบุรี และเป็นภูเขาที่สร้างชื่อเสียง ให้ผู้คนรู้จักเมืองลพบุรีมาช้านานแล้ว นอกจากนั้นภูเขานี้ยังเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองเรื่องท้าวกกขนาก และเรื่องพระเจ้ากงจีนอีกด้วย

 

ถนนทางเข้าไป เขาวงพระจันทร์

ถนนทางเข้าไป เขาวงพระจันทร์

จุกกราบไหว้

จุกกราบไหว้

จุดบริการขายสินค้า

จุดบริการขายสินค้า

จุดเริ่มต้นบรรไดทางเดินขึ้น

จุดเริ่มต้นบรรไดทางเดินขึ้น

เดินขึ้นมาสักพักจะเห็นมุมนี้

เดินขึ้นมาสักพักจะเห็นมุมนี้

ป้ายบอกว่าจะถึงแล้ว

ป้ายบอกว่าจะถึงแล้ว

พระพุทธรูปยืน

พระพุทธรูปยืน

หลวงปู่เกตุ

หลวงปู่เกตุ

บรรไดทางเดินขึ้น

บรรไดทางเดินขึ้น

จุดกราบไหว้พระพุทธรูป

จุดกราบไหว้พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

พระพุทธรูป

มุมนี้สามารถมองเห็นจุดชมวิวได้

มุมนี้สามารถมองเห็นจุดชมวิวได้

อีกหนึ่งจุดกราบไหว้

อีกหนึ่งจุดกราบไหว้

จุดชมวิวที่เบื้องหน้าเป็นเจ้าแม่กวนอิม

จุดชมวิวที่เบื้องหน้าเป็นเจ้าแม่กวนอิม

กราบไหว้ก่อนเข้าไป

กราบไหว้ก่อนเข้าไป

ภายใน เป็นจุด จุดธูปเทียนบูชา

ภายใน เป็นจุด จุดธูปเทียนบูชา

ด้านข้างมีประตูแดง

ด้านข้างมีประตูแดง

จุดกราบไหว้และยังเป็นจุดชมรอยพระพุทธบาท

จุดกราบไหว้และยังเป็นจุดชมรอยพระพุทธบาท

พระฤาษี

พระฤาษี

จุดนั่งถ่ายภาพ

จุดนั่งถ่ายภาพ

อีกหนึ่งวิวสวยๆ

อีกหนึ่งวิวสวยๆ

พระปรางค์เชียงแสน

พระปรางค์เชียงแสน

พระหัตของพระปรางค์เชียงแสน

พระหัตของพระปรางค์เชียงแสน

ภาพมุมสูง มองเห็น พระปรางค์เชียงแสน

ภาพมุมสูง มองเห็น พระปรางค์เชียงแสน

ด้านหลังของ พระปรางค์เชียงแสน

ด้านหลังของ พระปรางค์เชียงแสน

ภาพมุมสูงของ พระปรางค์เชียงแสน

ภาพมุมสูงของ พระปรางค์เชียงแสน

ภาพ ต้นไม้เล็กใหญ่ ที่เขาวงพระจันทร์

ภาพ ต้นไม้เล็กใหญ่ ที่เขาวงพระจันทร์

บรรยากาศสีเขียวของ เขาวงพระจันทร์

บรรยากาศสีเขียวของ เขาวงพระจันทร์

พระปรางค์เชียงแสน

พระปรางค์เชียงแสน

รุูป

รุูป

มุมสูงศาลาสีขาว

มุมสูงศาลาสีขาว

วิวภาพสวยๆของ เขาพระจันทร์

วิวภาพสวยๆของ เขาพระจันทร์

วิวภาพสวยๆของ เขาพระจันทร์

วิวภาพสวยๆของ เขาพระจันทร์

วิวภาพสวยๆของ เขาพระจันทร์

วิวภาพสวยๆของ เขาพระจันทร์

วิวภาพสวยๆของ เขาพระจันทร์วิวภาพสวยๆของ เขาพระจันทร์

วิวภาพสวยๆของ เขาพระจันทร์วิวภาพสวยๆของ เขาพระจันทร์

วิวภาพสวยๆของ เขาพระจันทร์

วิวภาพสวยๆของ เขาพระจันทร์

วิวภาพสวยๆของ เขาพระจันทร์

วิวภาพสวยๆของ เขาพระจันทร์

จุดกราบไหว้

จุดกราบไหว้

พระปรางค์เชียงแสน

พระปรางค์เชียงแสน

 ด้านหน้าของพระปรางค์เชียงแสน

ด้านหน้าของพระปรางค์เชียงแสน

จุดกราบไหว้

จุดกราบไหว้

ด้านหลังพระปรางค์เชียงแสน

ด้านหลังพระปรางค์เชียงแสน

พระปรางค์เชียงแสน

พระปรางค์เชียงแสน