ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,960

พุทธมณฑลจังหวัดตราด

พุทธมณฑลจังหวัดตราด

พุทธมณฑลจังหวัดตราด เป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาของจังหวัดตราด สร้างเมื่อ พ.ศ.2551  ตั้งอยู่บริเวณ สวนสาธารณะ 200ปี ข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 โดยมูลนิธิพุทธมณฑลตราด และประชาชนชาวตราดร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด รวมประมาณ 14 ล้านบาท ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเช่น การปฏิบัติธรรมของหน่วยงานต่างๆ การเวียนเทียนในโอกาสสำคัญ

องค์พระประธาน พุทธมณฑลจังหวัดตราด สร้างขึ้นโดยแกะสลักหินทรายตามรูปแบบศิลปะอินเดีย มีความสูง 9.99เมตร ฐานโดยรอบองค์พระประธานเป็นรูปกลีบดอกบัว


พุทธมณฑลจังหวัดตราดบรรยากาศรอบๆ พุทธมณฑลจังหวัดตราดพุทธมณฑลจังหวัดตราดบรรยากาศรอบๆ พุทธมณฑลจังหวัดตราดองค์พระประธาน ภายในพุทธมณฑลจังหวัดตราดพุทธมณฑลจังหวัดตราดพุทธมณฑลจังหวัดตราด

-- ดูเพิ่ม --