การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทาง, ตราด 

รถยนต์icon_car.jpg (808 bytes)

 

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ 2 สาย คือ 

 

 1. สายบางนา-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข 3) ผ่านชลบุรี-ระยอง-จันทบุรี- ตราด ระยะทางประมาณ 385 กม.

 2. สายบางนา-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี-ตราด (เส้นทางหลวงหมายเลข 344) ระยะทางประมาณ 315 กม.

 

รถโดยสารประจำทางicon_bus.gif (237 bytes)

 

สถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) สถานีขนส่งกรุงเทพ (หมอชิต)

 

รถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีเอกมัย ตั้งแต่เวลา 07.00-23.30 น. รถออกทุกชั่วโมง อัตราค่าโดยสารเที่ยวเดียว 140 บาท ไป-กลับ 264 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-391-6846 นอกจากนี้ยังมีบริษัทเดินรถเอกชนวิ่งบริการ ได้แก่ สหมิตร-เชิดชัยทัวร์ โทร. 02-391-2237,02-391-2804 ตราด โทร. 039-551-062, โชคอนุกูล โทร. 065-535-9891 ศุภรัตน์ทัวร์ โทร. 02-391-2333ตราด โทร. 039-511-481

บางกอกแอร์เวย์
มีเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-ตราด (สนามบินตราดอยู่ที่อำเภอสมิง) สองถามเพิ่มเติม www.bangkokair.com หรือสายด่วน 1771 สาขา ตราด 0-3952-5767

 

 • ตราด-แหลมงอบ ระยะทาง 19 กิโลเมตร รถออกตั้งแต่เวลา 05.00-20.30 น.ค่าโดยสารประมาณ 15 บาท

 • ตราด-คลองใหญ่ ระยะทาง 75 กิโลเมตร รถออกตั้งแต่เวลา 05.00-20.30 น.ค่าโดยสารประมาณ 35 บาท

 • ตราด-แหลมศอก ระยะทาง 28 กิโลเมตร รถออกตั้งแต่เวลา 05.00-19.50 น. ค่าโดยสารประมาณ 15 บาท

 • ตราด-เขาสมิง-บ่อไร่ ระยะทาง 53 กิโลเมตร รถออกตั้งแต่เวลา 05.00-19.10 น.ค่าโดยสารประมาณ 30 บาท

 • ตราด-เขา สมิง-แสนตุ้ง-ท่าจอด ระยะทาง 24 กิโลเมตร รถออกตั้งแต่เวลา 05.50-19.30 น. ค่าโดยสารประมาณ 15 บาท จากตัวเมืองไปยังสถานที่ต่างๆ สามารถเช่าเหมารถสองแถวราคาแล้วแต่จะตกลงกันตามความเหมาะสม )

 • บริษัทขนส่งกรุงเทพฯ - เกาะช้างจำกัด
  ตราด 0-3951-1062
  หมอชิต  0-2936-2852, 0-2391-2404
  ขนส่งตราด 1490
  เฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ 039-555 188
  เฟอร์รี่อ่าวสับปะรด 039-518-588 (เกาะช้าง) 

ขับรถเที่ยว

การ ขับรถไปที่ยว จ. ตราดค่อนข้างสะดวก ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ไม่เกิน 4 ชม. สภาพถนนค่อนข้างดี เป็นถนนสี่เลนเกือบตลอดเส้นทาง ยิ่งยิ่งถ้าใช้ทางหลวงพิเศษกรุงเทพฯ- ชลบุรี (ทางหลวงหมายเลข 7 ) หรือมอเตอร์เวย์ จะประหยัดเวลาเดินทางได้มาก โดยขึ้นทางหลวงพิเศษได้ที่ลาดกระบัง หรือบริเวณ กม. 8 ของ ถ. บางนา-ตราด (ทางหลวงหมายเลข 34) เสียค่าธรรมเนียมเพียง 60 บาท โปรดระวังดูทางลงมอเตอร์เวย์ให้ดี เพราะไม่มีป้ายบอกที่ชัดเจน ให้ลงตรงทางแยกที่เขียนว่า ไปบ้านบึง จะตัดเข้าทางหลวงหมายเลข 3) ผ่าน อ.  ขลุง จ. จันทรี เมื่อข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเวฬ ก็จะเข้า เขต จ. ตราด ที่ ต. แสนตุ้ง อ. เขาสมิง ตลอดทางมีปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ได้มาตรฐานป็นที่พักรถได้เป็นระยะ ๆ การเดินทางใน จ. ตราดในฤดูฝนอาจเป็นปัญหาบ้าง เพราะทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งยังเป็นถนนดินอัดหรือลูกรัง จึงค่อนข้างลื่น และบางบางจุดก็ค่อนข้างเปลี่ยว เช่น ทางไปโบราณสถานเขาโต๊โมะ ทางเข้าน้ำตกเขาสลัดได เป็นต้น สำหรับการไปเที่ยวเกาะต่าง ๆ มีเกาะช้างเพียงเกาะเดียวที่นำรถข้ามเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะได้ แต่สภาพถนนบนเกาะไม่ดี เป็นหลุมเป็นบ่อ และทางคดเคี้ยวหลายช่วง จึงต้องระมัดระวังอย่างมาก การเดินทางใน จ. ตราดมีเส้นทางที่สำคัญดังนี้ อ. เมือง ถนนค่อนข้างแคบ โดยเฉพาะในย่านชุมชนเก่าแถบ ถ. ควรขับรถด้วยความระมัดระวัง เส้นทางที่น่าขับรถเที่ยวคือถนนเลียบอ่างเก็บน้ำเข้าระกำส่วนขยายไปวัด บุปผาราม มีทิวทัศน์สวยงาม และสามารถขับรถต่อไปยังอ่างเก็บน้ำเขาระกำไปออก ถ ตจราด - แหลมงอบ หรือ ถ. ตราด-แหลมศอกได้

เส้นทางตราด-แหลมศอก ระยะทางประมาณ 25 กม. เป็นถนนสองเลนที่ผ่านสวนผลไม้และชุมชนชาวประมงบ้านอ่าวช่อ เหมาะสำหรับขับรถธรรมชาติ แวะชมทิวทัศปากอ่าวแม่น้ำตราดที่แหลมน้ำ แต่เส้นทางนี้ไม่มีหาดทรายที่เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ

เส้นทางตราด-คลองใหญ่ บ้านหาดเล็ก เป็นเส้นทางท่องเที่ยวท่ได้รับความนิยมสายหนึ่ง เมือออกจากตัวเมืองตราดแล้ว สองข้างทางมีทิวทัศน์สวยงามเป็นทุ่งนาสลับกับสวนผลไม้ หลังจากหลัก กม. 30 ทางซ้ายมือจะเป็นป่าดงดิบและทิวเขาบรรทัด ขวามือเป็นชายฝั่งทะเล มีป้ายบอกทางเข้าหาดทรายต่าง ๆ หลายหาด แต่บางเส้น ทางเป็นทางดินแดงที่ลืนและมีหล่มในฤดูฝน โดยเฉพาะหาดในกลุ่มหาดทรายงาม-หาดทรายแก้ว หลังจากนั้นจะเป็นทางลาดยางโดยตลอด เมือผ่านทางแยกเข้า อ. คลองใหญ่ มุ่งหน้าไปบ้านหาดเล็กถนนค่อนข้างดี ระยะทาง 16 กม. แม้จะเป็นถนนเลียบชายแดนแต่ก็ปลอดภัย  ยกเว้นในช่วงกลางคืนถนนจะมืดมาก เพราะบ้านเมืองกระจายอยู่ห่างกัน ไม่มีไฟถนนและปั๊มนั้น

 เส้นทางแสนตุ้ง-แหลมงอบ หากต้องการไปเกาะช้างหรือเกาะอื่น ๆ โดยไม่เข้าตัวเมืองตราด สามารถใช้ ถ. แสนตุ้ง-แหลมงอบได้ แม้ว่าถนนค่อนข้างแคบและคดเคี้ยว แต่ก็ไม่มีช่วงอันตราย หากใช้ถนนเส้นนี้ สามารถแวะเที่ยวอ่าวตาลคู่และอ่าวธรรมชาติได้ก่อน ถึง อ. แหลมงอบ หรือใช้เส้นทางขากลับเพื่อปเที่ยวน้ำตกคลองแก้ว น้ำตกเขาสลัดได และโบราณสถานเขาโต๊ะโมะ ซึ่งอยู่ในเส้นทางแสนตุ้ง-บ่อไร่ก็สะดวก เพราะระยะทางไม่ไกลนัก

เส้น ทางตุ้ง - บ่อไร่ เป็นถนนแคบ ๆ ในฤดูผลไม้มีรถกระบะและรถหกล้อขนผลไม้เล่นเขิออกตลอดทั้งวัน ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง หากไปเที่ยวโบราณสถานเขาโต๊มี และมันใจในสภาพรถมานาน  สามารถขับออกไป อ. มะขาม จ. จันทบุรี ละเข้า ถ. ถนนสุขุมวิท กลับกรุงเทพ ฯ ได้โดยไม่ต้องย้อนกลับมาที่ ต. แสนตุ้งอีก โดยขับผ่านทางแยกเข้าโบราณสถานเขาโต๊ะโมะไปประมาณ 4-5 กม. จะเห็นทิวทัศน์ของเขาสระบาปในเขต  จ. จันทบุรี และเนินเขาเตี้ย ๆ มีหมอกปกคลุม สวยเหมือนทิวทัศน์ ทางภาคเหนือ เมือขับต่อไปอีกประมาณ 3 กม. จะมีทางแยกขวาไปตามถนนดินแดงอีกราว 6  กม. จะไปบรรจบกับถนน รพช. ที่ไปออก อ. มะขาม จ. จันทบุรี ถ. สุขุมวิท แต่ต้องสอบถามเส้นทางจากชาวบ้าน เพราะเป็นถนนตัดใหม่ ไม่มีป้ายบอกทางที่ ชัดเจน

เรือจากตราด-เกาะช้าง
ท่าเรืออนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง
1. เป็นเรือไม้ออกแนวคลาสสิคหน่อยไม่สามารถเอารถลงไปด้วยได้ รับแต่คนค่ะ ให้บริการตั้งแต่ 9.00- 17.00 เรือออกทุกชั่วโมง โดยเรือจะไปจอดที่ท่าเรือด่านเก่า ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง ค่าโดยสาร คนละ 100 บาท
2. ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์ โทร 0-3953-8196, 08-6304-2726
3. ท่าเรือนี้จะอยู่ก่อนท่าเรืออ่าวธรรมชาติเป็นเรือเฟอร์รี่ เอารถลงไปด้วยได้ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6.00-19.00 ออกทุกชั่วโมงเหมือนกัน จอดที่ท่าเรือด่านเก่า บรรทุกรถได้หลายสิบคัน บนเรือยังมีร้านขายของว่าง ร้านกาแฟให้ทานกันระหว่างเดินทางด้วยใช้เวลาเดินทาง 45 นาที ค่าโดยสาร 120 บาท
4. รถยนต์ 4 ล้อ ฟรี รถ 6 ล้อ 100 บาท ต่อคัน
5. ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ
เป็นท่าเรือที่มีคนนิยมขึ้นมากที่สุด เพราะว่าใช้เวลาเดินทางสั้นที่สุดเพราะ ระหว่างท่าเรืออ่าวธรรมชาติกับเกาะช้างจะเป็นจุดที่แคบที่สุด ทำให้ไปถึงเร็วกว่าท่าเรืออื่น บนเรือก็มีทั้งร้านขายขนม ร้านกาแฟเหมือนกัน เรือให้ บริการ 6.30-19.00 ออกทุก 45 นาที และจอดที่ท่าเรืออ่าวสับปะรดใช้เวลาเดินทาง 20-30 นาที ค่าโดยสาร 120 บาท รถยนต์ 4 ล้อ 120 บาท ต่อคัน โทร 0-3955-5188, 08-1943-5872

เกาะหมาก
ขึ้นสปีดโบ๊ท ติดต่อที่ท่าเรืองกรมหลวงฯ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวี ที่เกาะช้าง อ.แหลมงอบ ที่นี่มีให้บริการ 2 ราย คือ เรือปาหนัน โทร. 09-1474-4241, 08-7614-7641 และเรือลีลาวดี โทร. 08-1899-3006, 080-156-9648 สองเจ้านี้ให้บริการรวมกัน 4 รอบ/วัน (พ.ย.-พ.ค.) ไม่เช่นนั้นต้องติดต่อกับเรือที่รีสอร์ทที่พัก ส่วนที่ท่าเรือแหลมศอกก็ไปเกาะหมากได้เช่นกัน เพราะมีเรือคัทมาราญบุญศิริ โทร. 0-3951-0892, 08-6333-8560, 08-5921-0111 สาขากรุงเทพฯ 0-2707-7731 วิ่งเส้นทาง แหลมศอก-เกาะหมาก-เกาะกูด หนึ่งรอบต่อวัน

เกาะกูด
ขึ้นเรือที่ท่าเรือแหลมศอก มีเรือขนาดใหญ่ คือ เรือเกาะกูดปริ๊นเซส โทร. 08-6126-7860, 08-2878-9900 ปลายทางท่าเรืออ่าวสลัด เรือเกาะกูดเอ็กซ์เพรส โทร. 0-3950-1150, 08-7749-0030, 08-01982-7970 ปลายท่าเรือสะพานน้ำลึก เรือคัททามาราญบุญศิริ โทร. 0-3951-892, 08-6333-8560 ปลายทางท่าเรืออ่าวสลัด และเรือเร็วซีพีสปีดโบ๊ท โทร. 08-7136-1102, 08-1410-5252 ให้บริการรวมกันวันละ 5 รอบ/วัน

  การเดินทางในเมืองตราด

ไม่มีรถประจำทางวิ่งรับผู้โดยสารภายในตัวเมือง เนืองจากระยะทางค่อนข้างใกล้ มีเพียงรถสองแถวเล็ก ซึ่งคนตราดเรียกเหมือนคนจันท์ว่า รถมาสด้า รับส่งผู้โดยสารจากหลังตลาดสดเทศบาลเมือง (ใกล้กับท่ารถตราด - คลองใหญ่) ไปยังบ้านถ้าเรือ ค่ารถ 10 บาท หากต้องการไปเที่ยวตามที่ต่าง ๆ ในเมือง ต้องเหมารถสองแถวจากท่ารถริม ถ. สุขุมวิท บริเวณตลาดเทศบาลเมืองตราด หรือนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ซึ่งมีคิวอยู่ใกล้ ๆ กัน ค่ารถ 30-40 บาท

การเดินทางไปเที่ยวเกาะต่าง ๆ ดูรายละเอียด [click here] 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ รหัสทางไกล (039)

จังหวัดตราด

สำนักงานจังหวัดตราด 0-3951-1282
ที่ว่าการอำเภอเมืองตราด   0-3951-1053
ที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่  0-3958-2249
ที่ว่าการอำเภอเขาสมิง  0-3959-9436
ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่  0-3959-1239
ที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ 0-3953-8143
สำนักงานเทศบาลเมืองตราด  0-3951-1952
ททท. (สำนักงานตราด)  0-3959-7259-60
กองบังคับการตำรวจภูธรตราด  0-3951-1265
สถานีตำรวจภูธร อ.เมืองตราด  0-3951-2522
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด   0-3951-1998
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด  0-3952-3368
โรงพยาบาลตราด  0-3951-1040-1
โรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราด   0-3955-2777,0-3952-2555
ด่านตรวจคนเข้าเมืองตราด  0-3959-7261

เกาะช้าง

ที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง  0-3958-6101
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง   0-3951-0927-8
สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว (เกาะช้าง)   0-3955-7382-3
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะช้าง   0-3958-6191-2
โรงพยาบาล เกาะช้าง 0-3958-6096, 0-3958-6131
คลีนิกอินเตอร์เนชั่นแนลเกาะช้าง   0-3955-1155, 0-3955-1555

เกาะกูด

ที่ว่าการอำเภอเกาะกูด   0-3952-5536
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะกูด   08-7958-1991
โรงพยาบาลเกาะกูด  0-3952-5747-8

-- ดูเพิ่ม --