ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,904

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่สี่ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 650 ตรกม. ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 47 เกาะเรียงรายตั้งแต่เขตอำเภอแหลมงอบ อำเภอเมือง และอำเภอคลองใหญ่ เกาะที่สำคัญที่สุด คือ เกาะช้าง นอกจากนี้ยังมีเกาะอื่นๆ ที่ยังคงสภาพความสวยงามตามธรรมชาติได้แก่ เกาะคลุ้ม เกาะเหลายาใน เกาะง่าม เกาะไม้ชี้ใหญ่ เกาะหวาย เกาะรัง ฯลฯ ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2525

.............................................................

เกาะช้าง

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแหลมงอบ เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากเกาะภูเก็ตมีเนื้อที่ประมาณ 429 ตรกม. ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขาสูงมีผาหินสลับซับซ้อนยอดเขาที่สูงที่สุด ได้แก่ เขาสลักเพชร (สูง744 เมตร) รองลงไป ได้แก่ เขาจอมประสาท และเขาหอม มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขา อันเป็นบ่อเกิดของต้นน้ำลำธาร ทำให้มีน้ำตกหลายแห่งบนเกาะ ชายหาดที่สวยงามอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะ บนเกาะช้างมีประชาชนอาศัยอยู่ถึง 8 หมู่บ้าน ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะช้างใกล้คลองธารมะยมที่ด้านหน้ามีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ของอุทยานฯ นอกจากนี้ยังมีหน่วยพิทักษ์อุทยานอีก 3 จุด คือ บริเวณอ่าวคลองสน บริเวณทางเข้าน้ำตกคลองพลู และบริเวณหมู่บ้านสลักเพชร

.............................................................
 

สถานที่น่าสนใจ บนเกาะช้าง

หาดทรายขาว

เป็นหาดที่มีระยะทางยาว 6 กม. มีบังกะโลตั้งอยู่หลายแห่ง มีถนนรอบเกาะตัดชิดหาดมากที่สุด สามารถเล่นน้ำได้ แต่บางช่วงของหาดจะต่างระดับ ลึกตื้นไม่เท่ากัน  เลียบชายหาดมี โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหารตตั้งอยู่เรียงรายมากมาย ดูเหมือนว่าบริเวณนี้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าบริเวณอื่นๆ 

.............................................................

หาดคลองพร้าว-แหลมไชยเชษฐ์

เป็นหาดทรายที่มีความยาวมาก ติดต่อกับหาดไก่แบ้หาดทราย บริเวณนี้มีความลาดมากสามารถเล่นน้ำได้ มีบังกะโลให้เช่าพักหลายแห่ง ห้องพักที่ได้มาตรฐาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม ไม่แพ้หาดทรายขาว หาดแห่งนี้นักท่องเที่ยวให้ความนิยมมาเล่นกิฬาทางน้ำ กิจกรรมชาตหาดเป็นจำนวนมาก ตอนเหนือสุดของอ่าวคลองพร้าว ติดต่อกับอ่าวไชยเชษฐ์ และแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีแหลมหิน มีทัศนียภาพสวยงาม แต่ไม่สามารถเล่นน้ำได้ 

หาดคลองพร้าว 

.............................................................

หาดไก่แบ้

เป็นหาดทรายที่มีความลาดพอสมควร สามารถเล่นน้ำได้โดยไม่เป็นอันตราย มีบังกะโล ราคาประหยัดให้เช่าหลายแห่ง เป็นที่นิยมอาบแดดของชาวต่างชาติ โรงแรงระดับหรูที่นิยมคือ ซีวิวรีสอร์ทอยู่บนเนินปลายสุดของหาด

ศูนย์กลางหาดอยู่บริเวณ ไก่เบ้บีช มีร้านค้า ร้านอาหาร เช่ารถ และเป็นที่จอดคิดรถสองแถว บริเวณใกล้เคียงหาด เราจะมองเห็น เกาะมันใน(ตามรูป) เกาะมันนอก และเกาะหยวก

หาดไก่เบ้

.............................................................

อ่าวใบลาน 

เป็นหาดเงียบสงบ อยู่ระหว่างหาดไก่เบ้ และหมู่บ้านบางเบ้า เป็นหาดยาวประมาณ 12 กม. เล่นน้ำได้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาอาบแดด เล่นน้ำตากลม กันที่นี่

อ่าวใบลาน 

.............................................................

หมู่บ้านประมงบางเบ้า   หมู่บ้านประมงบางเบ้า   ร้านอาหารซีฟู๊ด แนะนำ โดย Thai-Tour.Com

เป็นหมู่บ้านประมงที่น่าสนใจ บ้านพักอาศัยปลูกโดยปักเสาลงในทะเล มีสะพานเชื่อมติดต่อกันโดยตลอด ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพประมงดักปลาหมึก มีบังกะโลที่พักและแหล่งปะการังใต้น้ำ

หมู่บ้านประมงบางเบ้า 

.............................................................

อ่าวคลองสน

เป็นอ่าวอยู่ทางเหนือสุดของเกาะฝั่งตะวันตก มีบังกะโลอยู่ประปรายใกล้ๆ อ่าวคลองสนมีแนวปะการังใต้น้ำ

อ่าวคลองสน

.............................................................

บ้านสลักเพชร-บ้านโรงถ่าน

เป็นสองชุมชนใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง ตั้งอยู่ติดกันทางตอนใต้ของเกาะ รอบอ่าวสลักเพชรซึ่งเป็นอ่าวใหญ่ที่สุดบนเกาะมีท่าเทียบเรือหลายแห่ง มีบังกะโล และร้านขายอาหารเล็กๆ สลับกันไป

บ้านสลักเพชร

.............................................................

น้ำตกธารมะยม  น้ำตกธารมะยม  

อยู่หลังที่ทำการอุทยานฯ เดินผ่านสวนผลไม้เข้าไปประมาณ 500 เมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางมี 3 ชั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5, 6, 7 และ 9 เคยเสด็จประพาสมายังน้ำตกนี้

 

.............................................................

น้ำตกคลองพลู    น้ำตกคลองพลู 

อยู่ห่างจากอ่าวคลองพร้าว 3 กม. จากนั้นต้องเดินป่าอีกประมาณ 20 นาที เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มี 3 ชั้น

น้ำตกคลองพลู

.............................................................

น้ำตกคลองนนทรี

อยู่ห่างจากบ้านด่านใหม่ตามทางเดินเท้า 3 กม. หรือจากที่ทำการอุทยานฯ เป็นระยะทางประมาณ 4 กม. เป็นน้ำตกขนาดเล็ก 

.............................................................

น้ำตกคีรีเพชร

เป็นน้ำตกชั้นเดียว อยู่ห่างจากชุมชนบ้านสลักเพชรผ่านสวนยางเป็นระยะทาง 3 กม. 

.............................................................

น้ำตกคลองหนึ่ง

เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ลึกเข้าไปจากชุมชนสลักเพชร ใกล้น้ำตกคีรีเพชร 

.............................................................

บริเวณยุทธนาวีเกาะช้าง

 

จุดที่เกิดยุทธนาวีนี้อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้างใกล้อ่าวสลักเพชร เป็นบริเวณที่เกิดการสู้รบระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ในกรณีพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนทางด้านตะวันออก เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2484 โดยฝ่ายไทยสามารถขับไล่ข้าศึกให้ล่าถอยไปได้ แต่ต้องสูญเสียเรือรบหลวง 3 ลำ คือ เรือรบหลวงสงขลา เรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงธนบุรี และทหารอีกจำนวนหนึ่ง ทุกปีในวันที่ 17 มกราคม กองทัพเรือจึงถือเป็นวันทำบุญประจำปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารเรือไทยที่ได้สละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องแผ่นดินไทย

............................................................. 

การเดินทางไปเกาะช้าง

- การเดินทางไปเกาะช้างจากแหลมงอบ ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง แล้วแต่จุดใกล้ไกลบนเกาะที่จะไปขึ้นฝั่ง สำหรับฝั่งตะวันออกของเกาะสามารถเดินทางโดยทางเรือได้เกือบตลอดปี ส่วนด้านฝั่งตะวันตกของเกาะ ประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม จะมีลมมรสุมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ

จากตัวเมืองบริเวณหอนาฬิกาจังหวัดตราดมีรถสองแถวไปแหลมงอบ ระยะทาง 17 กม. จากแหลมงอบเช่าเรือไปที่ทำการอุทยานฯ ระยะทาง 8 กม. ใช้เวลา 45 นาที มีเรือโดยสารวิ่งระหว่างแหลมงอบกับจุดต่างๆ บนเกาะช้างทุกวัน วันละ 1-2 เที่ยว อัตราค่าโดยสารคนละ 50-70 บาท หรือเช่าเหมาเรือไป-กลับ ราคาประมาณ 800-2,500 บาท ตามระยะทาง หากเหมานำเที่ยวรอบเกาะ ราคาประมาณ 3,500 บาท ค้างคืนเพิ่มอีก 1,000 บาท การเดินทางไปเกาะช้างจากท่าเทียบเรือเกาะช้างเซ็นเตอร์พอยต์ ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือเปิดใหม่ของภาคเอกชนตั้งอยู่ ถนนแหลมงอบ-แสนตุ้ง สามารถนั่งรถสองแถวสายตราด-แหลมงอบไปยังท่านี้ได้ มีเรือโดยสารและเรือเช่าเหมาลำไว้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะช้าง และหมู่เกาะต่างๆ อัตราค่าโดยสารไปเกาะช้างคนละ 80 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (039) 538056-8

.............................................................

  หมู่เกาะต่างๆ ที่น่าสนใจ

เกาะช้างน้อย และ แหลมช้างน้อย

อยู่ทางด้านเหนือของเกาะช้างท้องน้ำระหว่างแหลมช้างน้อย กับเกาะช้างน้อยจะมีแนวปะการังอยู่ด้วย

เกาะช้างน้อย

 .............................................................

เกาะมันนอก-มันใน

เป็นเกาะเล็ก อยู่ตรงข้ามหาดไก่แบ้เมื่อน้ำลดจะมีหาดอยู่รอบๆ เกาะ ท้องน้ำบริเวณเกาะมันนอก-เกาะมันใน ค่อนข้างตื้นและมีสาหร่ายสีทองขึ้นเป็นจำนวนมาก 

...................................................

เกาะคลุ้ม

เป็นเกาะประวัติศาสตร์จากยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับ การตกปลา และชมทัศนียภาพของลานหิน คือ หินลูกบาตและหินลาดหลังคุ้ม 

.............................................................

เกาะเหลายา

เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะช้าง ประกอบด้วยเกาะเหลายาใน เกาะเหลายากลาง และเกาะเหลายานอก ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ 2.30 ชั่วโมง มีสถานที่พัก คือ เกาะเหลายาพาราไดซ์ ไอซ์ แลนด์ รีสอร์ท มีบังกะโล 24 หลัง ราคา 1,500-1,800 บาท มีเรือของรีสอร์ทบริการ รายละเอียดติดต่อ โทร. (039) 512818,512828, 531838-40 

.............................................................

เกาะหวาย

เป็นเกาะใหญ่อีกเกาะหนึ่ง ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะเหลายา ใช้เวลาเดินทางจากแหลมงอบประมาณ 2.30 ชั่วโมง หาดส่วนใหญ่เป็นหินประกอบด้วยอ่าวใหญ่ๆ ที่มีแนวชาย หาดสวยงาม มีแนวปะการังขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าเกาะ มีสะพานท่าเทียบเรือให้นักท่องเที่ยว ขึ้นลง มีบ้านพักและบังกะโลให้เช่าหลายแห่ง 

.............................................................

เกาะพร้าว หรือ เกาะทรายขาว

อยู่ทางทิศใต้หน้าอ่าวสลักเพชร ใช้เวลาเดินทางจากท่าเรือแหลมงอบประมาณ 2 ชั่วโมง เป็นเกาะที่มีหาดทรายสะอาดและร่มรื่นด้วยต้นมะพร้าว มีบังกะโลเปิดบริการ

.............................................................

เกาะง่าม

ตั้งอยู่ติดกับเกาะช้างทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีภูมิประเทศเป็นภูเขาแฝด 2 เกาะ วางแนวขนาดกันโดยมีโขดทรายขนาดใหญ่เชื่อมตรงกลาง ชายหาดส่วนใหญ่เป็นหิน มีหาดทราย เล็กๆ 2-3 หาด มีทะเลสาบขนาดใหญ่ 1 แห่ง และเล็ก 1 แห่ง เกิดจากแนวเขาที่โอบน้ำทะเลไว้ จึงเป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบ การเดินทางจากแหลมงอบใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

รายระเอียดบริษัททัวร์และรถนำเที่ยว [click here]

  

-- ดูเพิ่ม --