ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,729

หาดมุกแก้ว

หาดมุกแก้ว

หาดมุกแก้ว เป็นชายหาดสะอาดบรรยากาศเงียบสงบ ยังเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศเหมาะแก่การพักผ่อนในบรรยากาศส่วนตัว ชายหาดมุกแก้วเป็นหาดทรายสีน้ำตาลที่ยาวต่อเนื่องกันตลอด เริ่มจากหาดทรายเงินไปจนถึงหาดทรายแก้ว ตลอดชายหาดมีทิวสนและต้นมะพร้าวที่ขนานไปกับชายหาด


บรรยากาศทะเลที่หาดมุกแก้วหาดมุกแก้วบรรยากาศรอบๆ หาดมุกแก้วหาดมุกแก้วหาดมุกแก้ว

-- ดูเพิ่ม --