ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,651

ชุมชนเก่าริมคลองบางพระ

ชุมชนเก่าริมคลองบางพระ

ชุมชนเก่าริมคลองบางพระ ลักษณะเป็นเรือนแถวเก่า บริเวณริคลองบางพระยังคงมีเนือนแถวไม้เก่าแก่อยู่นับร้อยคูหา โดยเฉพาะบนสองฝั่ง ถ.หลักเมือง และ ถ.ธนเจริญ แม้ปัจจุบันเรือนไม้เก่าหลายแห่งเปลี่ยนแปลงเ็นตึกสมัยใหม่ บางแห่งดัดแปลงเป็นร้านรวง แต่เค้าโครงเดิมยังคงอยู่ รวมทั้งยังมีร้านค้าเก่าแก่เหลืออยู่บ้าง เช่น คลีนิคโบราณ ร้านขายยาไทย ร้านถ่ายรูปโบราณ โรงพิมพ์เก่า เป็นต้น
ในวันศุกร์-อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมของทุกปี จะมีงาน "เล่าขานตำนานบางพระ" เป็นกิจกรรมประจำปีที่ชุมชนจัดขึ้น ในงานนี้ชาวชุมชนจะร่วมกันแต่งกายย้อนยุคและมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย


บริเวณรอบๆ ชุมชนเก่าริมคลองบางพระ

บริเวณรอบๆ ชุมชนเก่าริมคลองบางพระ

ชุมชนเก่าริมคลองบางพระ

-- ดูเพิ่ม --