ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,990

วัดไผ่ล้อม เมืองตราด

วัดไผ่ล้อม เมืองตราด

วัดไผ่ล้อม เมืองตราด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ด้านในวัดมีป่าสวนที่จัดเป็นสวนพุทธธรรม

เจดีย์พิพิธภัณฑ์สามท่านเจ้าคุณ อยู่ในสวนพุทธธรรมด้านในสุดของวัด เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแปดเหลี่ยม ส่วนปลายยอดของเจดีย์เป็นทรงดอกบัวตูม ประดับด้วยโมเสกเคลือบทองคำจากประเทศอิตาลี ภายในปลียอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุ และพระเครื่องโบราณของวัด


วัดไผ่ล้อม

 


บรรยากาศภายในวัดไผ่ล้อมบรรยากาศภายในวัดไผ่ล้อมบรรยากาศภายในวัดไผ่ล้อมสวนพุทธธรรม พระบุรเขตต์คณาจารย์ ภายในวัดไผ่ล้อม

สระน้ำรอบๆ สวนพุทธธรรมวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมเจดีย์ทางเดินรอบๆวัดวัดไผ่ล้อมคูน้ำสระศาลาริมน้ำ

-- ดูเพิ่ม --