ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,259

น้ำตกท่าเส้น

น้ำตกท่าเส้น

น้ำตกท่าเส้น ตั้งอยู่ บ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด เป็นน้ำตกขนาดเล็กบนยอดเขาบรรทัด มีต้นกำเนิดมาจากน้ำตกสะพานหิน หรืออ่างเก็บน้ำสะพานหิน หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมกลัด ที่ไหลแยกด้านบนเขาบรรทัด และไหลมาลงหมู่ที่ 8 บ้านท่าเส้น ผ่านลำคลองกว้างประมาณ 3 – 5 เมตร ที่ยาวตามคลองประมาณ 10 กิโลเมตร จากน้ำตกถึงทะเล กั้นริมเขตหมู่บ้านต่างๆ

ต้องเดินลุยป่าขึ้นไปประมาณ 2 กม. ในฤดูฝนจะมองเห็นได้จากถนนสุขุมวิทที่เรียบชายเขาไป  เป็นน้ำตกสายยาวดิ่งลงมา เมื่อขึ้นไปถึงด้านบน มีที่พักให้นั่งชมวิว เเละทุ่งดอกกระเจียว พร้อมกับสายน้ำเย็นๆหายเหนื่อยเลย

บริเวณรอบๆ น้ำตกท่าเส้น

น้ำตกท่าเส้น

น้ำตกท่าเส้น

บรรยากาศบรืเวณรอบๆ น้ำตกท่าเส้น

น้ำตกท่าเส้น

-- ดูเพิ่ม --