ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,018

น้ำตกสะพานหิน

น้ำตกสะพานหิน

น้ำตกสะพานหิน ตั้งอยู่ที่ บ้านแหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด เป็นสายน้ำไหลตกจากแผ่นหินเตี้ยๆ ลงมายังน้ำตกชั้งล่าง บริเวณหน้าน้ำตกมีลำธารซึ่งมีโขดหินขนาดใหญ่ สามารถลงเล่นน้ำได้ในบางจุด แต่ถ้าเป็นฤดูฝนน้ำจะแรงมาก


น้ำตกสะพานหินบรรยากาศส่วนหนึ่ง น้ำตกสะพานหิน โดยส่วนนี้จะมีโขดหินค่อนข้างมาก ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำบริเวณรอบๆ น้ำตกสะพานหินน้ำตกสะพานหินน้ำตกสะพานหินน้ำตกสะพานหินน้ำตกสะพานหิน

 

-- ดูเพิ่ม --